Monica Knetsch

1e Dan Aikijujutsu Yoseikan
Instructeur Aikijujutsu Kobukai