Monica Knetsch

1e Dan Aikijujutsu
Instructeur Aikijujutsu Kobukai