Et Meijvogel

2e Dan Jiu Jitsu
1e Dan Aikijujutsu Yoseikan